Lenka Polletová
specialista rozvoje v obasti středního managementu

Téměř 30 let se pohybuji v prostředí řízení lidí a firem na českém i mezinárodním trhu. Z toho již více než 20 let aktivně působím v roli středního a vyššího managementu. Moje praxe je posílena studiem ekonomie a nejdůležitějších manažerských teorií nejen v České republice, ale i v zahraničí, nejen z knih, ale i od renomovaných specialistů z oblasti managementu, obchodu a služeb.

Praxe, prostředí a rysy dnešní doby mě vedou k přesvědčení, že práce v oblasti rozvoje lidí, jejich motivace, inspirace a ovlivňování na úrovni myšlení, se daleko lépe daří v TANDEMU. A proto se dnes věnujeme klientům  v TANDEMU PS. Vzájemnou spolupráci budujeme již od roku 2009 a celých 9 let pracujeme na tom, aby každý náš klient odcházel s dovednostmi, znalostmi a motivací v tak vysoké kvalitě, kterou může poskytnout jen TANDEM.

VIZE PS

Tandem PS je specialista na vzdělávání dospělých, podporu a budování středního managementu v oblastech zdravotnictví, strojírenství, obchodu a služeb. Usilujeme o to, aby se firmy a organizace  mohly opřít o funkční, výkonný a znalostně vyspělý střední management, který je klíčem k úspěšnému řízení a vedení lidí ve firmách a organizacích.

MISE PS

Uvědomujeme si, že práce středního managementu je  náročná, protože jsme ji sami prožili, protože ji i nadále prožíváme a setkáváme se s tím, jak její náročnost vzrůstá v dnešní turbulentní době. Proto se snažíme pracovníky na těchto pozicích naučit, jak svou práci zvládnout efektivně a v souladu s principy moderního managementu 21. století.

HODNOTY PS

PROFESIONALITA jejíž samozřejmostí je kvalita, efektivita, komunikace a neustálý rozvoj každého z nás.

SPOLUPRÁCE je podstatou synergie. Tandem je důkaz synergie.

Motto: …chytrý to ví, moudrý to dělá…

logo ps

lenka

 

Lenka Polletová
Lobezská 61, 326 00 Plzeň

Tel: 420 734 794 783

Email